สมุนไพรไทยลลินเข้าร่วมงาน Global Halal Summit (GHaS) 2023 ณ ประเทศมาเลเซีย

อีก 1 ความภาคภูมิใจ สมุนไพรไทยลลินของเรา ได้เข้าร่วมงาน Global Halal Summit (GHaS) 2023 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการส่งออกมาเลเซีย ) ณ ประเทศมาเลเซีย นับเป็นโอกาสดีในการนำเสนอสมุนไพรของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ได้ทำความรู้จักและมองเห็นลู่ทางส่งออกสินค้ามายังตลาดมาเลเซีย รวมทั้งโอกาสที่จะส่งออกสินค้าต่อไปยังตลาดประเทศมุสลิมอื่น ๆ ผ่านมาเลเซีย
 
ในงานนี้ …เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดงาน GHaS 2023 และร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในงาน MIHAS 2023
 
 
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นางสาวลดา ภู่มาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้รับเชิญร่วมพิธีเปิดงาน Global Halal Summit (GHaS) 2023 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการส่งออกมาเลเซีย (Malaysia External Trade Development Corporation : MATRADE) ภายใต้กระทรวงการลงทุน การค้าและอุตสาหกรรม มาเลเซีย (Ministry of Investment, Trade and Industry : MITI) ณ Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดย Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และ Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน การค้าและอุตสาหกรรม มาเลเซีย กล่าวในพิธีเปิดเกี่ยวกับพัฒนาการอุตสาหกรรมฮาลาลของมาเลเซียและความร่วมมือกับต่างประเทศ
เอกอัครราชทูตฯ คณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) นำโดยนายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผอ. ISMED และนายวรวรรณ วรรณวิล ผอ. สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เยี่ยมชมบู๊ทแสดงสินค้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยภายในงาน Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2023 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน GHaS 2023 ซึ่งในปีนี้ ISMED ได้ประสานการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าฯ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากประเทศไทยรวม ๑๔ บู๊ท ในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว เครื่องประดับ เครื่องสำอางฮาลาล การท่องเที่ยว สุขภาพและสปาฮาลาล เป็นต้น
 
ในการนี้ สถานีโทรทัศน์ของไทยได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือในอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างไทย-มาเลเซีย และประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทย ซึ่งการเข้าร่วมงาน MIHAS 2023 ในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีในการนำเสนอสินค้าฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ได้ทำความรู้จักและมองเห็นลู่ทางส่งออกสินค้าฮาลาลมายังตลาดมาเลเซีย รวมทั้งโอกาสที่จะส่งออกสินค้าต่อไปยังตลาดประเทศมุสลิมอื่น ๆ ผ่านมาเลเซียซึ่งเป็นฐานการผลิต ส่งออกและประทับตราฮาลาลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
อนึ่ง งาน MIHAS 2023 จัดระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ MITEC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งปี ๒๕๖๖ นี้สามารถจัดในลักษณะ onsite ได้อย่างเต็มรูปแบบภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ คลี่คลาย และมีผู้ประกอบการมาเลเซียและต่างชาติเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า ๑,๙๐๐ บู๊ท จาก ๔๔ ประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนร่วมให้กำลังใจผู้ประกอบการไทยภายในงานครั้งนี้
ข้อมูลจาก : เวปไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ