เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ และศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ โดยเราใช้ทีมแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในการควบคุมการผลิต ส่วนประกอบหลักเป็นสมุนไพรไทยแท้ๆ 100% ที่หายาก และไฮไลท์สำคัญของเราก็คือ เราใช้สมุนไพลสดสกัด เพราะฉะนั้นคุณค่าที่เรานำมาใช้จะไม่เสื่อมเสียไป ดังนั้นพวกสารสกัดต่างๆที่เรานำมาใช้เป็นสูตร
พรีเมี่ยมสูตรเข้มข้น สีและกลิ่นที่ได้ออกมาจึงเป็นธรรมชาติจากสมุนไพรแท้ๆ

สมุนไพร ไทยลลินมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมให้คนไทยหันมาทำความรู้จักและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในการช่วยผ่อนคลายให้ความสดชื่น กระปรี้กระเปร่า บรรเทาอาการปวดบวมและปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้เคล็ด ขัด ยอก เส้นตึง ข้อบวม เหน็บชา บรรเทาออฟฟิศซิน และอื่นๆให้มากขึ้น อีกทั้งยังต้องการกระจายสมุนไพรที่ดีของคนไทยเราให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปยังต่างประเทศอีกด้วย

และด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นขยายองค์กรให้เติบโตไปในทิศทางที่มั่นคง เราตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล โดยการสร้างงานขายและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ประทับใจและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทุกระดับชั้น อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายทุกตำแหน่งอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด